Marynissen, Ann

Ann Marynissen (Turnhout, 1963) studeerde Germaanse filologie en computerlinguistiek aan de KU Leuven. In 1993 promoveerde ze aan diezelfde universiteit tot doctor in de Germaanse taal- en letterkunde. Ze begon haar wetenschappelijke carrière aan de KU Leuven (1986-1996). Vervolgens werd ze docent Nederlandse taalkunde aan de Universität zu Köln (1996-2002) en doceerde ze Middelnederlandse en historische taalkunde aan de VU Amsterdam (2003-2005). Sinds 2005 is ze hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universität zu Köln, Institut für Niederlandistik.

Ze legt zich in haar onderzoek toe op de geschiedenis van het Nederlands en de verspreiding van familienamentypes in het Nederlandse taalgebied. Ze publiceerde tal van artikelen waarin ze de structuur van het Nederlandse namenlandschap aan het licht bracht, ook in contrast met de Duitse en de Waalse familienamen. Tevens realiseerde ze de website www.familienaam.be, waarop de verspreiding van elke familienaam in België opgeroepen kan worden. Daarnaast behandelde ze diverse morfologische en fonologische vraagstukken uit de geschiedenis van het Nederlands, in het bijzonder het Middelnederlands. Samen met Guy Janssens publiceerde ze de taalgeschiedenis ‘Het Nederlands vroeger en nu’ (2008), die zich specifiek op extramurale studenten richt. Momenteel bestudeert ze de invloed van de boekdrukkunst op de standaardisering van het Nederlands in de vroege 16de eeuw. Samen met Theo Janssen bereidt ze een geannoteerde uitgave voor, met een hertaling in modern Nederlands, van ‘dit is der zotten ende der narren scip’ van de Gentenaar Josse Bade (Parijs, 1500).

Ze is o.m. lid van de Koninklijke Commissie voor Toponymie & Dialectologie (Brussel) en van de Commissie voor Taal- en Letterkunde van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde (Leiden).

Selectieve bibliografie

Janssen, Theo.A.J.M. & Ann Marynissen (2015). Josse Bade: auteur van ‘dit is der sotten ende der narren scip’ (1500). In: ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ 131, 1-40.

Marynissen, Ann & D. Nübling (2010). Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland – ein diachroner und synchroner Vergleich. In: Antje Dammel, Sebastian Kürschner & Damaris Nübling (red.): ‘Kontrastive Germanistische Linguistik. Themenband der Reihe Germanistische Linguistik‘. Hildesheim: Olms Verlag, Teilband 1, S. 311-362.

Janssens Guy & Ann Marynissen (2008), ‘Het Nederlands vroeger en nu’. Leuven: Acco, derde, herwerkte uitgave, 276 p.

De Tier Veonique & Ann Marynissen (2001, red.), ‘Het dialectenboek 6. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen’. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 416 p.

Marynissen, Ann (1996), ‘De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie’. Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, “Studies op het gebied van de Nederlandse Taalkunde” nr. 2, Leuven: Peeters, 487 p.

URL naar websites
- persoonlijke website:
www.marynissen.org
www.niederlandistik.uni-koeln.de/marynissen.html

- webpagina met volledige bibliografie:
www.marynissen.org/index-2.html
www.niederlandistik.uni-koeln.de/marynissen_publikationen.html

- webpagina: www.familienaam.be