Marynissen, Ann

Ann Marynissen (Turnhout, 1963) studeerde Germaanse filologie en computerlinguistiek aan de KU Leuven. In 1993 behaalde ze haar doctoraat in de Germaanse taal- en letterkunde aan dezelfde universiteit. Ze begon haar academische loopbaan aan de KU Leuven (1986-1996). Vervolgens was ze docent Nederlandse taalkunde aan de Universität zu Köln (1996-2002) en doceerde ze Middelnederlandse en historische taalkunde aan de VU Amsterdam (2003-2005). Sinds 2005 is ze hoogleraar Nederlandse taalkunde aan de Universität zu Köln, Institut für Niederlandistik.

Ze is gespecialiseerd in naamkunde en historische taalkunde. Haar naamkundig onderzoek richt zich op de verspreiding van familienamentypes in het Nederlandse taalgebied, zoals gedocumenteerd in de online ‘Atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied’: familienamen.eu/atlas/. Tevens realiseerde ze de website www.familienaam.be, waarop de verspreiding van elke familienaam in België kan worden opgezocht.
Als historisch taalkundige heeft ze verschillende aspecten van de geschiedenis van het Nederlands onderzocht, met name het Middelnederlands en het Vroegnieuwnederlands. Ze bestudeerde onder andere de invloed van de boekdrukkunst op de standaardisering van het Nederlands in de vroege 16de eeuw. Samen met Guy Janssens publiceerde ze ‘Het Nederlands vroeger en nu’ (2011, vierde druk), een taalgeschiedenis gericht op extramurale studenten. Met Theo Janssen maakte ze een editie, met een hertaling in modern Nederlands, van de vrome satire ‘Der zotten ende der narren scip’ (1500) van de Gentse humanist Josse Bade.

Selectieve bibliografie

Marynissen, Ann (vanaf 2022). Atlas van familienamen in het Nederlandse taalgebied: http://familienamen.eu/: kaarten met commentaren en algemene conclusies over de systemische variatie in Nederlandse en Vlaamse familienamen. (online publicatie)

Marynissen, Ann, Daniela Bock & Amelie Terhalle (2021): Op weg naar een geschreven eenheidstaal. De ontdialectisering van de schrijftaal bij Gheraert Leeu, drukker in Gouda en Antwerpen. In: Taal en Tongval 73, p. 245-295. (doi.org/10.5117/TET2021.5.MARY)

Janssen, Theo & Ann Marynissen (2018). ’Het Narrenschip in de Lage Landen. Deel 1: Josse Bade: Der zotten ende der narren scip - tekst en hertaling. 496 p. Deel 2: Het schip ingaan - inleiding en aantekeningen’. 726 p. Serie: KANTL - Studies op het gebied van de cultuur in de Nederlanden 8, 1-2. Leuven: University Press.

Janssen, Theo.A.J.M. & Ann Marynissen (2015). Josse Bade: auteur van ‘dit is der sotten ende der narren scip’ (1500). In: ‘Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde’ 131, 1-40. kups.ub.uni-koeln.de/10747/

Janssens, Guy & Ann Marynissen (2011). ‘Het Nederlands vroeger en nu’. Leuven: Acco. Vierde druk. 276 p. kups.ub.uni-koeln.de/10868/

Marynissen, Ann & Damaris Nübling (2010). Familiennamen in Flandern, den Niederlanden und Deutschland – ein diachroner und synchroner Vergleich. In: Antje Dammel, Sebastian Kürschner & Damaris Nübling (red.): ‘Kontrastive Germanistische Linguistik. Themenband der Reihe Germanistische Linguistik‘. Hildesheim: Olms Verlag, Teilband 1, S. 311-362. kups.ub.uni-koeln.de/10755/

De Tier Veonique & Ann Marynissen (2001, red.). ‘Het dialectenboek 6. Van de streek. De weerspiegeling van dialecten in familienamen’. Groesbeek: Stichting Nederlandse Dialecten, 416 p.

Marynissen, Ann (1996). ‘De flexie van het substantief in het 13de-eeuwse ambtelijke Middelnederlands. Een taalgeografische studie’. Belgisch Interuniversitair Centrum voor Neerlandistiek, “Studies op het gebied van de Nederlandse Taalkunde” nr. 2, Leuven: Peeters, 487 p.

link naar uitgebreide bibliografie: niederlandistik.uni-koeln.de/personen/professorinnen/prof-dr-ann-marynissen/publikationen