Eline Zenner (°Gent, 1985) is hoofddocent aan de Brusselse campus van KU Leuven, waar ze onderzoek uitvoert naar taalcontact met speciale aandacht voor de invloed van het Engels op het Nederlands in Vlaanderen. Haar voornaamste doel is om het proces van ontlening en variatie in ontleenbaarheid beter te begrijpen. Ze combineert hiertoe verschillende methodes en invalshoeken, en ontleedt taalproductie (hoe gebruiken we taal), taalperceptie (wat verwachten we over taal) en taalattitudes (hoe beoordelen we taal) in verschillende gebruikscontexten. De laatste jaren spendeert Eline hierbij steeds meer aandacht aan de manier waarop jonge taalgebruikers de (sociale) betekenis van contactgebaseerde taalvariatie verwerven. Via verschillende samenwerkingsverbanden met (internationale) vakgenoten bestudeert ze zo bijvoorbeeld hoe (pre)adolescenten zich leren verhouden tot Engelse termen en taaleigen alternatieven.

Eline publiceert haar inzichten niet enkel in wetenschappelijke tijdschriften. Als redactielid van neerlandistiek.nl communiceert ze ook geregeld voor een breder publiek, en als vaste recensent van lees-wijzer.be hoopt ze haar eigen passie voor het Nederlands en voor boeken mee te geven aan jonge lezertjes. Als toegewijd humanist zet Eline tot slot ook in op de positie van Letterenstudenten op de arbeidsmarkt. Zo was ze tussen 2020 en 2023 onderzoeker bij het Erasmus+-project Asset-H ‘Awareness of Students’ Skills: an Employability Toolkit for the Humanities’, een samenwerking tussen KU Leuven, Universiteit Leiden, University of Helsinki en Randstad.

Selectieve bilbiografie

Wetenschapscommunicatie:
- Lopende reeks over de invloed van het Engels op het Nederlands, in samenwerking met Jan Hautekiet;
- Zenner, E. & L. Rosseel. 2021. Moeder, waarom lenen wij? In N. Van der Sijs, Fonteyn, L. & M. Van der Meulen (red.), Wat gebeurt er in het Nederlands? Over taal, frequentie en variatie, (196-202). Gorredijk: Sterck & De Vreese.
- Zenner, E. 2014. Engelse invloed in externe bedrijfscommunicatie. Domeinverlies of lexicaal verlies. In TiNT-dag 2013, 27-38. Gent: Academia Press.

Wetenschappelijke artikels en boekhoofdstukken:
- Zenner, E. 2023. Recent Impact of English on Other Germanic Languages. In: Oxford Research Encyclopedia of Linguistics, 1-21. Oxford: Oxford University Press.
- Schuring, M., Rosseel, L. & E. Zenner. 2023. Says who? Language regard towards speaker groups using English loanwords in Dutch. Folia Linguistica 57, 2, 387–412.
- Zenner, E., Hilte, L., Backus, A. & R. Vandekerckhove. 2023. On sisters and zussen: Integrating semasiological and onomasiological perspectives on the use of English person-reference nouns in Belgian-Dutch teenage chat messages. Folia Linguistica 57, 2, 449-480.
- Jacobs, C., Marzo, S. & E. Zenner. 2021. Sociale betekenis en taalvariatie in luisterverhalen voor Vlaamse kinderen. Nederlandse Taalkunde, 26, 1, 79-120.
- Zenner, E., Speelman, D. & D. Geeraerts. 2012. Cognitive Sociolinguistics meets loanword research: Measuring variation in the success of anglicisms in Dutch. Cognitive Linguistics 23, 4, 749-792.
- Zenner, E., Geeraerts, D. & D. Speelman. 2009. Expeditie Tussentaal: leeftijd, identiteit en context in “Expeditie Robinson”. Nederlandse Taalkunde 14, 26-44.

Redactie themanummers en wetenschappelijke bundels:
- Zenner, E., Rosseel, L. & A.S. Calude (red.). 2019. Borrowing and Identity – Themanummer van Ampersand, 6.
- Zenner, E. & R. Vandekerckhove (red.). 2017. Talen geven en talen nemen: nieuwe denkkaders, contexten en methodes in de studie van lexicale ontlening – Themanummer van Taal & Tongval 69, 1.
- Zenner, E. & G. Kristiansen (red.). 2013. New Perspectives on Lexical Borrowing: Onomasiological, Methodological and Phraseological Innovations. Berlin: De Gruyter.

Artikels over de positie van Letterenstudenten op de arbeidsmarkt:
- De Dijn, M., Jacobs, C., Zenner, E., Ihalainen, L., Palander-Collin, M., Peterson, E., Arens, S., De Baar, M., Touwen, J. & L. Heyvaert. 2023. Skills as stepping stones for employability: Perception research into the skills of Humanities students. Arts and Humanities in Higher Education 22, 2, 194-210.
- De Dijn, M., Zenner, E., De Pascale, S. & L. Heyvaert. 2019. Hoe digital zijn de humanities-opleidingen? Een perceptiestudie aan de faculteit Letteren van KU Leuven. Tijdschrift voor Nederlandse Taal- en Letterkunde 135, 4, 433-452.