De Wachter, Lieve

Lieve De Wachter (1966) is hoogleraar Nederlandse taalbeheersing aan de KU Leuven. Haar onderzoek naar de correlatie tussen taal en studiesucces en naar taal- en cultuurverwerving bij mensen die Nederlands als vreemde taal studeren, heeft een hoge maatschappelijke relevantie. Met de digitale schrijfhulp die zij als coördinator van het Schrijfcentrum van de KU Leuven ontwikkelde, (san.schrijfhulp.be/) maakte ze haar werk toegankelijk voor het grote publiek. In 2015 nam ze op vraag van de KANTL stelling in het maatschappelijk debat over de rol van het Nederlands in het hoger onderwijs in Vlaanderen. Naast haar engagement voor de Nederlandse taal beschikt Lieve De Wachter ook over een grote kennis van de Middelnederlandse letterkunde.

Selectieve bilbiografie

Boeken
De Wachter, L., Verrote, L., Broeckx, L., Potargent, J., Verlinden, E., Cuppens, L., Van Brussel, I. (2010). Taal@Hoger Onderwijs. Praktische richtlijnen en oefeningen. Leuven: Acco. ISBN: 9789033479168.
De Wachter, L., Schlusemann, R., Sleiderink, R., Van Craenenbroeck, J. (2001). Een editie van de fragmenten van de Roman van Heinrich en Margriete van Limborch. (Antwerpse Studies over Nederlandse Literatuurgeschiedenis, 6). Leuven: Peeters. ISBN: 90-429-1020-8.
De Wachter, L., Van Soom, C. (2010). Academisch Schrijven. Een praktische gids (herziene uitgave). Leuven: Acco. ISBN: 9789033481062.
De Wachter, L., Van Soom, C. (2008). Academisch Schrijven. Een praktische gids. Leuven: Acco. ISBN: 978-90-334-7099-8.
De Wachter, L. (1999). Uilenspiegel, de wereld op zijn kop. Wandelgids doorheen de tentoonstelling. Damme.

Artikels
D’Hertefelt, M., De Wachter, L. (2018). Academic Writing Assistant - Effective and process-oriented Writing Support. JoSch - Journal der Schreibberatung, 15, 23-32.
Kuiper, C., Smit, J., De Wachter, L., Elen, J. (2017). Scaffolding tertiary students’ writing in a genre-based writing intervention. Journal of Writing Research, 9 (1), 27-59. doi: 10.17239/jowr-2017.09.01.02 Open Access
De Wachter, L., Heeren, J., Marx, S., Huyghe, S. (2013). Taal: noodzakelijke, maar niet enige voorwaarde tot studiesucces. Correlatie tussen resultaten van een taalvaardigheidstoets en slaagcijfers bij eerstejaarsstudenten aan de KU Leuven. Levende Talen Tijdschrift, 4 (14), 28-36.
De Wachter, L., Heeren, J. (2013). Een taaltest als signaal. De ontwikkeling en implementatie van een strategische taalvaardigheidstoets. Levende Talen Tijdschrift, 1 (14), 19-27.
Verlinde, S., Paulussen, H., Slootmaekers, A., De Wachter, L. (2010). La conception de didacticiels intégrés d’aide à la lecture, à la traduction et à la rédaction. Revue Française de Linguistique Appliquée, 15 (2), 53-65.
Sercu, L., De Wachter, L., Peters, E., Kuiken, F., Vedder, I. (2006). The effect of task complexity and task conditions on foreign language development and performance: three empirical studies. ITL: Review of Applied Linguistics, 152, 55-84.
De Wachter, L. (2004). De Roman van Heinric en Margriete van Limborch. Queeste, 8 (2), 120-134.
De Wachter, L., Spyns, P. (1995). Morphological Analysis of Dutch Medical Compounds and Derivations. ITL: Review of Applied Linguistics, (109), 19-35.