Willemyns, Roland

Roland Willemyns (Diksmuide, 1943) is emeritus hoogleraar Nederlandse Taalkunde (VUB). Na een opleiding historische taalkunde en dialectologie onder A. van Loey (VUB) breidde hij zijn belangstelling voor taalvariabiliteit algauw uit naar sociale variatie, aansluitend bij de “nieuwe” discipline sociolinguïstiek (zowel taalsociologische als correlationele aspecten).
Begin jaren ’90 introduceert hij de historische sociolinguïstiek, een nieuwe en intussen populaire discipline in ons taalgebied. Hij begon met onderzoek naar taalvariatie in de 19de eeuw, een veld dat hij met zijn VUB -researchteam grondig omspitte en o.m. door de analyse van nooit eerder voor linguïstisch onderzoek gebruikte primaire archiefbronnen tot onverwachte researchresultaten leidde, die een nieuw licht wierpen op de geschiedenis van het Nederlands. Als chroniqueur van die geschiedenis publiceerde hij o.m. ‘Het verhaal van een taal’ (1993, met Jan de Vries en Peter Burger),  ‘Het verhaal van het Vlaams’ (2003), ‘Het verhaal van het Nederlands’ (2009, met Nicoline van der Sijs) en in 2013 ‘Dutch: Biography of a Language’ (Oxford University Press).
In zijn publicatiedossier (zo’n 290 titels met vele internationale bijdragen) komen ook de vele andere facetten van zijn werk, bv over taalvariatie, taalcontact en meertaligheid aan bod (cf. o.m. zijn ‘Language Contact at the Romance-Germanic language border’ (Clevedon: Multilingual Matters 2002, met Jeanine Treffers). Vele titels weerspiegelen ook zijn streven ter verdediging van de Nederlandse standaardtaal als symbool van de talige eenheid van Noord en Zuid en de Neerlandistiek extra muros. Daarin kadert ook zijn twintigjarig bestuurslidslidmaatschap van de Nederlandse Taalunie, het INL en de IVN. Hij was verder tien jaar lid van de “Commissie taal- en letterkunde” van het FWO. In het buitenland bezette Willemyns o.m. de Rubens Chair in Berkeley (California) en de Belgian Chair van de University of London, alsook vele gastprofessoraten binnen en buiten Europa. In 2014 kreeg Willemyns “voor zijn gezamenlijk werk” de prestigieuze “Prijs voor Meesterschap” van de Maatschappij der Nederlandse Letterkunde te Leiden
Uitvoerige bio- en bibliografische informatie in de publicatie ‘Roland Willemyns’ door Wim Vandenbussche (VWS cahier 2008, 4).

Selectieve bilbiografie

de Vries, Jan; Roland Willemyns & Peter Burger (1993). ‘Het verhaal van een taal’.  Amsterdam: Prometheus.

Treffers-Daller, Jeanine & Roland Willemyns (2002, red.). ‘Language Contact at the Romance-Germanic language border’. Clevedon: Multilingual Matters.

Willemyns, Roland (2003). ‘Het verhaal van het Vlaams’. Antwerpen: Standaard/Het Spectrum.

van der Sijs, Nicoline & Roland Willemyns (2009). ‘Het verhaal van het Nederlands’. Amsterdam: Bert Bakker.

Willemyns, Roland (2013). ‘Dutch: Biography of a Language’. Oxford: Oxford University Press.

volledige bibliografie:
homepages.vub.ac.be/~rwillemy/publications.html