Janneke Weijermars wint Elaut-prijs 2016

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde (KANTL) heeft de Prof. dr. Leon Elautprijs toegekend aan Janneke Weijermars, voor haar boek Stiefbroeders. Zuid-Nederlandse letteren en natievorming onder Willem I, 1814-1834. Met de Elautprijs bekroont de Academie een studie over de culturele Vlaamse Beweging in de 19e en de eerste helft van 20e eeuw.

{entry_title}


Stiefbroeders is de bewerkte versie van haar proefschrift, voorgelegd in Antwerpen in 2012 en nog in hetzelfde jaar uitgegeven bij Verloren te Hilversum. In 2015 is hiervan een Engelse vertaling verschenen als Stepbrothers. Southern Dutch Literature and Nation-Building under Willem I, 1814-1834, uitgegeven bij Brill te Leiden en Boston.

De prijs van 5000 euro wordt aan Janneke Weijermars uitgereikt tijdens de Openbare Vergadering van de KANTL op woensdag 19 oktober 2016 in het Academiegebouw in Gent.

Uit het juryverslag:
In Stiefbroeders onderzoekt de auteur de structuur en identiteit van de Zuid-Nederlandse literatuur in de Hollandse Tijd, waarmee ze een leemte opvult in onze kennis van een onderbelichte periode in de geschiedenis van de Nederlandse literatuur in het Zuiden.

Ze verruimt onze kennis van het Verenigd Koninkrijk der Nederlanden en levert nieuwe inzichten in de mislukking van de natievorming van Willem I: mislukking die ze wijt aan de verdeeldheid in het zuidelijke veld. Tegelijk laat ze zien hoe in het Verenigd Koninkrijk de kiemen werden gelegd voor de Vlaamse Beweging.

... de meerwaarde van haar onderzoek zit in het gebruik van een uitgebreide selectie briefmateriaal die geraadpleegd werd in diverse archieven, en die het verhaal van de literatuur tijdens het Verenigd Koninkrijk op een nieuwe manier stoffeert.

De titel van het werk, Stiefbroeders, geeft uitstekend de indruk weer die bij de lezer achterblijft over die letterkundige Noord-Zuid-dialoog.

De tekst is toegankelijk voor niet-specialisten. Historische personages worden goed gesitueerd. (...) De Engelse vertaling zorgt intussen ook al voor een terecht zeer brede verspreiding van het boek.

Janneke Weijermars is een jonge, zeer actieve en toonaangevende neerlandica en brengt in haar boek een nieuwe, verfrissende kijk op de geschiedenis.

De jury bestond uit academieleden Piet Couttenier, Leen van Dijck, Anne Marie Musschoot (voorzitter), Wim Vandenbussche en Bruno de Wever (extern expert). De volledige tekst van het juryverslag kan u hier lezen.

  Deel deze pagina