Wie zijn wij?

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) werd door de overheid ingesteld als een autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap. Ons doel is de studie, de beoefening en de bloei van de Nederlandse taal en letteren.

Leden

Het Academiegenootschap bestaat uit maximaal 40 leden en een onbeperkt aantal ereleden. Zij zijn taalkundigen, literatuurwetenschappers en creatieve auteurs.

Medewerkers

De Academie beschikt over een klein team van vaste medewerkers, dat aangestuurd wordt door de vaste secretaris. Ze leiden de talrijke initiatieven van de Academie in goede banen.

Raad van Bestuur

Het beleid en de werking van de KANTL worden bepaald door de Raad van Bestuur. Die bestaat uit de voorzitter en de ondervoorzitter, de vaste secretaris en twee gewone leden. De Raad van Bestuur formuleert aanbevelingen die in de plenaire vergadering bekrachtigd moeten worden.

Activiteiten

De KANTL organiseert culturele en wetenschappelijke evenementen. We geven ook een tijdschrift uit, de Verslagen en Mededelingen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren, en verscheidene reeksen monografieën. Verder kennen we wetenschappelijke en literaire prijzen toe en zijn we verantwoordelijk voor het beheer van een groot aantal fondsen. Met de opbrengst van die fondsen worden onze prijzen en publicaties gefinancierd.

Om onze missie waar te maken organiseren we het hele jaar door evenementen. Daarvoor werken we vaak samen met allerhande partners uit de culturele of de wetenschappelijke sector. Het Academiegebouw in Gent is ook een open huis voor andere spelers uit die sectoren, die bij ons een inspirerende plek vinden om hun activiteiten te doen plaatsvinden.

Een bijzondere plek in onze werking wordt ingenomen door de zorg voor onze literaire canon. In 2015 maakten we een dynamische lijst op met 50 (+1) essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur. Die canonlijst is een leidraad voor leerkrachten, leesclubs, bibliothecarissen, uitgevers, theatermakers, cultuurministers, televisiemakers en andere lezers.

Huidige werking

In ons geactualiseerde beleidsvisie leggen we meer dan ooit de nadruk op onze functie als overlegforum voor het werkveld. Binnen ons werkgebied willen we ook coördinerend optreden en initiatieven nemen die niet door een individuele speler of één organisatie genomen kunnen worden. Daarnaast willen we onze publieksgerichte werking en maatschappelijke participatie versterken.