Dupuis, Michel

Michel Dupuis (Charleroi, 1944) was doctor in de Letteren en Wijsbegeerte, Germaanse filologie (U.L.B., 1973). Hij was hoogleraar Nederlandse literatuur aan de Université Libre de Bruxelles (1974-2010) en aan de Muziekkapel Koningin Elisabeth (1974-2004).
Zijn onderzoeksbelangstelling ging uit naar de twintigste-eeuwse Nederlandse en Vlaamse romanliteratuur in zowel poëticaal als historisch en comparatistisch verband. Centraal stond de poëtica van de modernistische roman, speciaal zoals die zich heeft ontwikkeld onder de gezamenlijke invloed van diverse (ook picturale) avant-gardes en van de psychoanalyse. Bijzondere aandacht kreeg in dit verband een aantal vormen van moderne ‘psychomachie’, zoals die zich voordoen in werk van o.a. J. Van Oudshoorn, F. Bordewijk, S. Vestdijk, H. Mulisch, W.F. Hermans, J. Hamelink en de Vlaamse magisch-realisten J. Daisne en H. Lampo.
Behalve een boek over het pasgenoemde onderwerp verschenen in boekvorm ook uitgebreide studies over W.F. Hermans en H. Mulisch en kortere monografieën over o.a. F. Bordewijk en H. Claus. Daarbij komen ook bijdragen in collectieve boekpublicaties over o.m. De geschiedenis van de Vlaamse roman 1913-1941, over ‘avant-garde en roman’, over magisch-realisme in Vlaanderen en uit comparatistisch oogpunt, alsook over werk van bepaalde auteurs zoals Hermans, Wolkers, Elsschot, Daisne, Lampo. De talrijke in tijdschriften verschenen artikelen handelen of over aspecten van de bovengenoemde auteurs, of over andere, jongere of minder bekende figuren. Hij was ook werkzaam als redacteur van of medewerker aan verschillende encyclopedieën, woordenboeken, lexica en edities van Verzamelde Werken (J. De Roek, G. Walschap). Hij was laureaat van de J. Vercoullieprijs (KANTL, 1974), de J. Eeckhoutprijs (KANTL, 1981) en de Prix Auguste Teirlinck (Académie Royale des Sciences, des Lettres et des Beaux-Arts de Belgique, 1985).

Selectieve bilbiografie

Dupuis, Michel (1976). ‘Eenheid en versplintering van het ik. Een onderzoek naar thema’s, motieven en vormen i.v.m. de problematiek van de enkeling in het verhalend werk van Willem Frederik Hermans’. Hasselt: Heideland-Orbis. Tweede aangevulde druk (1985) als ‘Hermans’ dynamiek. De romanwereld van W.F.Hermans’. ’s-Gravenhage: BZZTôH.

Dupuis, Michel (1980). “Avant-garde en roman”. In: ‘Nieuw Vlaams Tijdschrift’, 33/6, 892-929.

Dupuis, Michel (1980). ‘Ferdinand Bordewijk’. Brugge-Nijmegen: Orion.

Dupuis, Michel (2000). ‘De psyche in de spiegelkamer. Psychomachie in de hedendaagse roman’. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.

Dupuis, Michel (2007). ‘Halfdoden en de hemel. Experimenteel zelfonderzoek en surrealiteitsverlangen bij de jonge Harry Mulisch’. Gent: Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde.