Geerts, Guido

Guido Geerts is emeritus hoogleraar aan de K.U.Leuven, waar hij van 1965 tot 1995 Nederlandse taalkunde en sociolinguístiek heeft gedoceerd.
Hij is oud-redacteur en oud-voorzitter van de redactie van het Woordenboek der Nederlandsche Taal.
Tot zijn publikaties behoren o.m. het door de Academie bekroonde Genus en geslacht in de Gouden Eeuw. (1966),  Voorlopers en varianten van het Nederlands. (1e ed.  1975, 2e ed., 1979.) en studies over de standaardisering van het Nederlands in Vlaanderen, waarvan er in 1995 een aantal gebundeld zijn in Nederlands, één en veelzijdig.
Hij is co-auteur van de 1e en de 2e ed. van de Algemene Nederlandse Spraakkunst ( resp. 1984 en 1997.) en hoofdredacteur van de 11e, de 12e en de 13e editie van Van Dale’s Groot Woordenboek van de Nederlandse (resp.1984, 1992 en 1999) en redacteur van de 14 editie (2005).
Van 1985 tot 1990 is hij voorzítter geweest van de door de Belgische en de Nederlandse minister van onderwijs ingestelde Werkgroep Spelling en van 1991 tot 1994 voorzitter van de Spellingscommíssie van de Nederlandse Taalunie, waarvan de voorstellen in 1995 door dezelfde ministers van tafel zijn geveegd.
Hij is ook redacteur geweest van verschillende wetenschappelijke tijdschriften en van 1970 tot 1995 uitgever dan de Leuvense Bijdragen, tijdschrift voor Germaanse Filologie.
Sinds 1984 is hij lid van de KANTL, waarvan hij in 1998 ondervoorzitter en waarnemend voorzitter is geweest en in 1999 voorzitter.