bibliotheek en archief

Wilt u boeken uit onze bibliotheek of stukken uit ons archief raadplegen?

Opgelet: door reorganisatie van de bibliotheek en het archief zijn onze collecties momenteel NIET raadpleegbaar.

Praktisch                                                             

Bibliotheek

De catalogus van de Academie is opgenomen in de Catalogus van de Gentse Wetenschappelijke Bibliotheken (Cageweb). Die kunt u online raadplegen via www.cageweb.be.

Indien u werken uit onze collectie wilt inkijken, kunt u een afspraak maken met bibliotheekmedewerker Annick Florin, via annick.florin@kantl.be.

Archief en bijzondere collecties

Inventarissen van archieven, bijzondere collecties, handschriften en correspondenties kunnen worden geraadpleegd in de leeszaal, op aanvraag. Voor meer vragen hierover kunt u terecht bij Nicolas Leus, via nicolas.leus@kantl.be.

Reglement

Het reglement van onze bibliotheek kunt u hier raadplegen.

Hoe bereikt u de Academie?

Meer informatie daarover vindt u hier.

 

Geschiedenis

Ooit meer dan 60.000 boeken

Sinds haar oprichting in 1886 heeft de KANTL een grote collectie bijzondere boeken verzameld. Tot voor kort beschikte zij over meer dan 60.000 boeken: een grote verzameling Vlaamse en Nederlandse literatuur, werken over de algemene en vooral Nederlandse taal- en letterkunde, over de geschiedenis van Vlaanderen en de Vlaamse Beweging, en van de Nederlanden in het algemeen. Behalve boeken en tijdschriften verwierf de academiebibliotheek ook brieven, handschriften en documenten die relevant zijn binnen het onderzoeksgebied van de Academie.

Bijzondere collecties

In de bibliotheek werden ook verschillende bijzondere collecties bewaard, zoals eerste drukken van twintigste-eeuwse auteurs, oude drukken, marktliederen, het dialectarchief van Pieter Willems, een knipselarchief en een pamflettenverzameling rond de Vlaamse Beweging en de Taalstrijd, en handschriften- en brievencollecties van o.a. Prudens van Duyse en Johan Alfried de Laet.

Opmerkelijk is ook een aantal Middelnederlandse handschriftfragmenten, zoals uit de Roman van Limborch, en uit werken van Jacob van Maerlant, m.n. de Istory van Troyen, Wapene Martijn, Alexanders geesten en de Rijmbijbel.

Archief

In ons archief worden, sinds 1886, documenten van onze organisatie zelf bewaard. Dit archief biedt een schat aan informatie op literair en cultuurhistorisch gebied.

 

De bibliotheek en het archief vandaag

Omdat het historische Academiegebouw niet voldoende uitgerust is om oude en kostbare werken duurzaam te bewaren, schonk de KANTL in 2018 een deel van haar archief aan het Letterenhuis in Antwerpen. Het gaat om de archieven van Prudens van Duyse en het Nationaal Fonds voor de Letteren, die in het Letterenhuis beter thuishoren. Daarnaast werden ongeveer 5.000 boeken uit onze collectie aan de Universiteitsbibliotheek Gent overgedragen. Daar worden ze voortaan in de beste omstandigheden bewaard, en via Google Books zijn ze nu ook online beschikbaar.

Sindsdien kunnen de bibliotheek en het archief door externen enkel op afspraak worden geraadpleegd.