Leon Elautprijs

Tot 2015 kon de Prof. dr. Leon Elautprijs om de twee jaar uitgereikt worden voor een wetenschappelijk werk over de Vlaamse ontvoogding. Vanaf 2016 is de Elautprijs opgenomen in de reeks van wetenschappelijke prijzen van de KANTL die om de vier jaar worden uitgereikt.

De Prof. dr. Leon Elautprijs bekroont een studie over de culturele Vlaamse beweging.

Nu lopende periode: 2020-2023, uit te reiken in 2024.

Laureaten

Waarde

5000 €

Reglement

Prijzen van de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde

Reglement

Art. 1. Met ingang van 2016 looft de Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal- en Letterkunde volgende prijzen uit:

1.1. Literaire prijzen

1. Prijs van de KANTL voor proza

2. Prijs van de KANTL voor podiumteksten

3. Prijs van de KANTL voor essay

4 Prijs van de KANTL voor poëzie

Elk jaar wordt één van deze vier prijzen uitgereikt. De vierjaarlijkse cyclus start in 2016 met de Prijs van de KANTL voor proza.

1.2. Wetenschappelijke prijzen.

1. Leon Elautprijs, voor een studie over de geschiedenis van de culturele Vlaamse beweging.

2. Prijs van de KANTL voor taalkunde

3. Leonard Willemsprijs, voor een studie op het gebied van oudere taal, literatuur en cultuur in de Nederlanden.

4. Prijs van de KANTL voor literatuurstudie.

Elk jaar wordt één van deze prijzen uitgereikt. De vierjaarlijkse cyclus start in 2016 met de Leon Elautprijs.

Art. 2. Bedrag van de prijzen

Met ingang van 2016 wordt het bedrag van de literaire en wetenschappelijke prijzen van de KANTL vastgelegd op 5000 euro. Het bedrag kan op voorstel van de Bestuurscommissie aangepast worden door de Algemene Vergadering.

Art. 3. de Jury’s

3.1. Voor elk van de prijzen stelt de Algemene Vergadering van de Academie een jury samen. De jury's bestaan uit minimum 3 en maximum 5 leden. Bij de jury kunnen ook externen die geen academielid zijn, betrokken worden.

3.2. De jury's worden samengesteld in de Algemene Vergadering van november van het eerste jaar van de periode waarop de prijs betrekking heeft; deze jury blijft aan gedurende de volledige cyclus van vier jaar. Over occasionele wijzigingen in de samenstelling van de jury wordt beslist in de novembervergadering van de daarop volgende jaren van de cyclus.

3.3. De Vast Secretaris voegt een voorstel van samenstelling van de jury's bij de agenda van de novembervergadering.

3.4. De juryleden kiezen in onderling overleg een voorzitter die de jurywerkzaamheden regelt gedurende de volledige vierjaarlijkse cyclus.

3.5. De jaarlijkse nominaties voor de literaire prijzen worden toegekend in de Algemene Vergadering van april. De jury's formuleren hun beslissing ten laatste in de ochtendvergadering voorafgaand aan deze Algemene Vergadering.

3.6. De jury's formuleren hun beslissing over de toekenning van de prijzen ten laatste in de ochtendvergadering voorafgaand aan de Algemene Vergadering van juni. In deze vergadering geeft de voorzitter van de jury een gemotiveerd verslag, de Algemene Vergadering beslist over het voorstel tot bekroning.

3.7. Alle juryverslagen, zowel van de nominaties als van de toekenning van de prijzen, worden door de juryvoorzitter tegen het eind van de maand van de betreffende Algemene Vergadering aan de Vast Secretaris bezorgd.

Art. 4. Beoordeling

4.1. De jury's van alle prijzen van de KANTL selecteren uit de productie binnen het genre of de discipline gedurende de periode waarop de prijs betrekking heeft.

4.2. De literaire prijzen bekronen oorspronkelijk Nederlandstalig werk. Het bekroonde werk wordt gekozen uit een shortlist die tot stand komt door een jaarlijkse nominatie over de literaire productie van het voorafgaande jaar.

4.3. Voor de wetenschappelijke prijzen komt werk in aanmerking over de Nederlandse taal, de Nederlandse letterkunde en de cultuur in de Nederlanden, dat in de betrokken periode gepubliceerd werd. De Academie geeft de voorkeur aan publicaties in het Nederlands, maar de jury kan beslissen om ook publicaties in een andere taal dan het Nederlands te bekronen.

4.4. De nationaliteit van de auteur speelt geen rol. Academieleden komen niet in aanmerking voor bekroning.

Art. 5. Toekenning, bekendmaking en uitreiking

5.1. De prijzen worden toegekend in de Algemene Vergadering van juni, als de meerderheid van de aanwezige leden zich gunstig uitspreekt.

5.2. De laureaten van de literaire en van de wetenschappelijke prijs worden bekendgemaakt een maand voor de uitreiking van de prijs. Tot zo lang wordt een embargo gerespecteerd. De nominaties worden niet bekendgemaakt.

5.3. De prijzen worden uitgereikt in een openbare vergadering, in principe die van oktober.

Art. 6. Wijziging reglement.

6.1. Het reglement kan gewijzigd worden op initiatief van het Bestuur of op vraag van een der leden.

6.2. Bij wijziging formuleert de Bestuurscommissie tegen de Algemene Vergadering van maart een voorstel. De amendementen die goedgekeurd werden tijdens deze vergadering, of die schriftelijk aan de Vast Secretaris werden bezorgd tegen uiterlijk 1 april worden door de BC in een nieuwe tekst verwerkt die in de volgende vergadering ter goedkeuring wordt voorgelegd.

ART. 7. Overgangsmaatregelen.

7.1. Voor de literaire prijzen voor proza 2016, podiumteksten 2017 en essay 2018 wordt bij wijze van overgangsmaatregel nog de periode van vijf jaar voorafgaand aan het jaar van uitreiking in aanmerking genomen. De jury's die voor deze prijzen werden samengesteld blijven in functie.

7.2. In de Algemene Vergadering van november 2015 worden de jury's samengesteld voor de wetenschappelijke prijzen die in 2016, 2017 en 2018 worden uitgereikt. Zij beoordelen de productie van de periode van 4 jaar die aan de uitreiking van elke prijs voorafgaat.

7.3. De eerder uitgeschreven prijsvragen worden opgeheven.