Drie nieuwe leden voor de KANTL

Daniel Cunin, Vanessa Joosen en Eline Zenner zijn zopas verkozen tot nieuwe leden van de KANTL. Ze volgen respectievelijk Frans De Haes, Marcel De Smedt en Willy Vandeweghe op, die onlangs erelid zijn geworden. De KANTL is hen dankbaar voor hun waardevolle bijdrage aan de projecten van het Genootschap.

{entry_title}

De Fransman Daniel Cunin (geboren in de Vogezen op 06/12/1963) is literair vertaler NL/FR (Hadewijch, Gerrit Achterberg, Lucebert, Radna Fabias, W.F. Hermans, J. Slauerhoff, W.J. Otten, Lucas Rijneveld, Benno Barnard, Abdelkader Benali, Vonne van der Meer, Lale Gül, Stefan Brijs, Bart Moeyaert, Adriaan van Dis, Gerry van der Linden, Hafid Bouazza…). Van 1995 tot 2006 was hij verbonden aan de vakgroep Nederlands van de Sorbonne-Paris IV. Hij is medewerker van het tijdschrift Deshima en lid van de redactieraad van Septentrion en de lage landen. Sinds kort werkt hij aan de biografie van Fritz Vanderpyl, een vergeten Haagse schrijver. Over zijn vertalingen en de Nederlandse literatuur publiceert hij in verschillende media, onder andere op zijn weblog.

Vanessa Joosen (foto midden) is hoogleraar Engelse literatuur en jeugdliteratuur aan de Universiteit Antwerpen. Ze studeerde Germaanse talen aan de Universiteit Antwerpen en behaalde daarna een Master in Children’s Literature aan Roehampton University (Londen). Haar proefschrift behandelde intertekstuele verbanden tussen sprookjeskritiek en moderne bewerkingen in het Nederlands, Engels en Duits. In een eerste postdoctoraal project bestudeerde ze de vertalingen en receptie van de sprookjes van Grimm in het Nederlandse taalgebied, en droeg ze bij aan de ontwikkeling van een nieuwe geschiedenis van de Nederlandstalige jeugdliteratuur. Aan de Universiteit Tilburg was Vanessa Joosen vervolgens betrokken bij het opstarten van een Master Jeugdliteratuur en deed ze met een VENI-beurs onderzoek naar volwassenheid en ouderdom in kinderboeken. Van 2019 tot 2024 leidde ze aan de Universiteit Antwerpen het ERC-project 'Constructing Age for Young Readers', waar onderzoekers verschillende methodes inzetten om leeftijd in (jeugd)literatuur te bestuderen. In haar onderzoek verkent Vanessa Joosen verschillende domeinen, met telkens jeugdboeken als zwaartepunt: digital humanities, leeftijdstudies, onderzoek naar lezers, narratologie, sprookjes en vertalingen. Daarnaast recenseert Vanessa Joosen jeugdboeken voor De Standaard der Letteren en zat ze in verschillende jury’s, zoals De Gouden Uil, de Woutertje Pieterseprijs en De Boon voor kinder- en jeugdliteratuur. Ze is ook lid van de Koninklijke Vlaamse Academie van België voor Wetenschappen en Kunsten.

Eline Zenner (foto rechts) is hoofddocent aan de Brusselse campus van KU Leuven, waar ze onderzoek uitvoert naar taalcontact met speciale aandacht voor de invloed van het Engels op het Nederlands in Vlaanderen. Haar voornaamste doel is om het proces van ontlening en variatie in ontleenbaarheid beter te begrijpen. Ze combineert hiertoe verschillende methodes en invalshoeken, en ontleedt taalproductie (hoe gebruiken we taal), taalperceptie (wat verwachten we over taal) en taalattitudes (hoe beoordelen we taal) in verschillende gebruikscontexten. De laatste jaren spendeert Eline Zenner hierbij steeds meer aandacht aan de manier waarop jonge taalgebruikers de (sociale) betekenis van contactgebaseerde taalvariatie verwerven. Via verschillende samenwerkingsverbanden met (internationale) vakgenoten bestudeert ze zo bijvoorbeeld hoe (pre)adolescenten zich leren verhouden tot Engelse termen en taaleigen alternatieven. Eline Zenner publiceert haar inzichten niet enkel in wetenschappelijke tijdschriften. Als redactielid van neerlandistiek.nl communiceert ze ook geregeld voor een breder publiek, en als vaste recensent van lees-wijzer.be hoopt ze haar eigen passie voor het Nederlands en voor boeken mee te geven aan jonge lezertjes. Als toegewijd humanist zet ze tot slot ook in op de positie van Letterenstudenten op de arbeidsmarkt. Zo was ze tussen 2020 en 2023 onderzoeker bij het Erasmus+-project Asset-H ‘Awareness of Students' Skills: an Employability Toolkit for the Humanities’, een samenwerking tussen KU Leuven, Universiteit Leiden, University of Helsinki en Randstad.

  Deel deze pagina