Twee nieuwe KANTL-leden officieel geïnstalleerd

Op 16 februari werden Rik Vosters en Erik Spinoy feestelijk ingehaald tijdens de openbare middagvergadering van de KANTL.

{entry_title}

Na zijn begroeting door Wim Vandenbussche bracht Rik Vosters hulde aan zijn voorganger en collega-in-de-historische-taalkunde, Jozef van Loon.

Erik Spinoy werd dan weer verwelkomd door Lut Missinne en bracht op zijn beurt, met een tekst over de Nederlandstalige literatuurstudie in Franstalig België, hulde aan Michel Dupuis.

De KANTL is verheugd om Vosters en Spinoy voortaan tot haar werkende leden te mogen rekenen. Tegelijk willen we ook langs deze weg onze grote dank uitdrukken aan ereleden Jozef van Loon en Michel Dupuis.

  Deel deze pagina