Vier nieuwe leden voor de KANTL

Annelies Verbeke, Peter Theunynck, Reinhild Vandekerckhove en Marc van Vaeck zijn zopas verkozen als nieuwe leden van de KANTL.

{entry_title}

De KANTL telt 30 leden: 10 literatuurwetenschappers, 10 taalkundigen en 10 creatieve auteurs. De Academie heeft daarnaast ook een wisselend aantal ereleden die de leeftijdgrens van 75 jaar hebben bereikt, of die ontslag nemen als werkend lid van de Academie.

Bij het ingaan van 2017 worden vier personen erelid van de KANTL. Het gaat om Walter van den Broeck, Stefaan van den Bremt, Johan Taeldeman en Werner Waterschoot. Ze worden in 2017 als gewone leden opgevolgd door Annelies Verbeke, Peter Theunynck, Reinhild Vandekerckhove en Marc van Vaeck.

Over de nieuwe leden

Peter Theunynck (1960) studeerde Germaanse filologie aan de universiteit van Leuven. Hij debuteerde in 1997 als dichter met Berichten van de Pan American Airlines & C°, een bundel die genomineerd werd voor de C. Buddingh’-prijs. Ondertussen heeft hij acht dichtbundels op zijn naam staan, waarvan de recentste, De benen van de hemel, in 2014 gepubliceerd werd. Zijn biografie van Karel van de Woestijne (2010) werd genomineerd voor de AKO-literatuurprijs en bekroond met de Essayprijs van de provincie Antwerpen. Het boek was tevens het proefschrift waarmee hij doctor in de Letteren werd (2010, KU Leuven). In 2016 debuteerde hij als romanschrijver met De Slembroucks.

Reinhild Vandekerckhove (1969) is hoofddocent Nederlandse taalkunde en sociolinguïstiek aan de Universiteit Antwerpen. Als wetenschapster zet zij de rijke traditie van de dialectologie in het Nederlandse taalgebied voort, maar ze verrijkt die traditie ook met nieuwe onderzoeksthema’s. Terwijl ze aanvankelijk vooral structurele en sociale aspecten van dialectverandering blootlegde (in het bijzonder van het West-Vlaams) heeft ze haar onderzoeksterrein inmiddels verbreed naar andere variëteiten van het Nederlands, zoals de chattaal van Vlaamse tieners.

Marc van Vaeck (1959) is hoogleraar aan de KU Leuven en een internationaal gerespecteerde expert wat betreft de literatuur uit de zestiende en zeventiende eeuw. Vooral op het gebied van de emblemataliteratuur is zijn expertise bijzonder groot. In zijn interdisciplinaire benadering besteedt hij niet alleen aandacht aan literatuur, maar ook aan schilder- en boekdrukkunst. Zijn werk leidde reeds tot vele vernieuwende inzichten m.b.t. de Zuid-Nederlandse letterkunde van de zeventiende eeuw.

Annelies Verbeke (1976) studeerde Germaanse taal- en letterkunde (Universiteit Gent) en scenarioschrijven (RITS Brussel/KASK Gent). In 2003 verscheen haar debuutroman Slaap!, waarmee ze de Vlaamse debuutprijs, het Gouden Ezelsoor en de Vrouw en Kultuur Debuutprijs won. In het Nederlandse taalgebied werd het boek meer dan 75.000 keer verkocht. Het verscheen bovendien in tweeëntwintig landen. Sindsdien bouwde ze een indrukwekkende carrière op met proza en scenario’s, en met podiumoptredens in binnen- en buitenland.  Haar meest recente roman Dertig dagen (2015) kreeg opnieuw veel lof, en werd o.m. bekroond met de Bordewijkprijs.

  Deel deze pagina