Grauls, Jan

zie: Nationaal Biografisch Woordenboek 13, p. 337-344 (Hilda van Assche)