Van de Wijer, Hendrik Jozef

NBW 8, 905-914. H. Draye