Van Cauwelaert, Frans

Nationaal Biografisch Woordenboek 10, 94-105 (Mia van Mechelen); Frans Van Cauwelaert (1880-1961). In ODIS - Database Intermediary Structures Flanders [online]. . Record Last Modified Date : 25 maart 2010.  Record no. 9155. Available from World Wide Web: