werking

De Koninklijke Academie voor Nederlandse Taal en Letteren (KANTL) werd door de overheid ingesteld als een autonoom, onafhankelijk en multidisciplinair genootschap.

Het doel van dit genootschap is de studie, de beoefening en de bloei van de Nederlandse taal en letteren.

De leden en ereleden van de Academie debatteren over taalkundige en letterkundige onderwerpen en stellen wetenschappelijke en literaire publicaties aan elkaar voor. Ze vormen ook de jury's die de Academieprijzen uitreiken en geven impulsen voor de publicaties en publiekswerking van de KANTL.

Meer dan ooit legt de KANTL de nadruk op haar functie als overlegforum voor het werkveld van de taal- en de letterkunde. Binnen dat werkgebied willen we coördinerend optreden.

Daarnaast willen we onze publieksgerichte werking en maatschappelijke participatie versterken.

Activiteiten

Om onze missie waar te maken organiseren we het hele jaar door evenementen. Daarvoor werken we samen met allerhande partners uit de culturele of de wetenschappelijke sector.

Het Academiegebouw in Gent is ook een open huis voor andere spelers uit die sectoren, die bij ons een inspirerende plek vinden voor hun activiteiten.

Een bijzondere plek in onze werking wordt ingenomen door de zorg voor de literaire canon. Dat is een dynamische lijst van 50 essentiële werken uit de Nederlandstalige literatuur. Die canonlijst is een leidraad voor leerkrachten, leesclubs, bibliothecarissen, uitgevers, theatermakers, cultuurministers, televisiemakers en andere lezers.