Jacques Van Keymeulen en Dirk de Geest nieuwe bestuursleden, Luc Devoldere ondervoorzitter

De KANTL bedankt haar afscheidnemende bestuursleden Peter Theunynck en Frank Willaert voor de vele verwezenlijkingen, en verwelkomt twee nieuwe bestuursleden. 

{entry_title}

Dirk de Geest en Jacques Van Keymeulen, beiden lid van de KANTL sinds 2019, werden recent verkozen als nieuwe bestuursleden. Jacques Van Keymeulen zal als vaste secretaris de fakkel overnemen van Peter Theunynck, die sinds januari 2020 die functie bekleedde. Luc Devoldere, die reeds in het bestuur zetelde, volgt Frank Willaert op en wordt ondervoorzitter. 

De leden, het bestuur en het personeel van de KANTL zijn Peter Theunynck en Frank Willaert bijzonder dankbaar voor het uitmuntende werk dat ze voor de KANTL verricht hebben. Frank Willaert maakte (o.a. als voorzitter en ondervoorzitter) meer dan tien jaar deel uit van het bestuur; Peter Theunynck was gedurende twee jaar vaste secretaris. Tijdens de Genootschapsvergadering van januari zal worden teruggeblikt op hun verwezenlijkingen.

Dirk de Geest (1957) is hoogleraar Literatuurwetenschap en Nederlandse letterkunde aan de KU Leuven. Hij wijdde zijn eindverhandeling in 1978 aan tijd en tijdservaring in de poëzie van Hugo Claus. In zijn proefschrift Onbewoonbare huizen zijn de woorden bracht hij de analyse van één enkel gedicht van Hugo Claus (‘In verwachting’, het vierde gedicht uit de bundel Paal en perk) in verband met de theoretische interesses die hij had en nog steeds heeft. Zijn onderzoek gaat voornamelijk uit naar twintigste-eeuwse literatuur en hij schrijft regelmatig recensies en artikels over o.a. Vlaamse poëzie.

Jacques Van Keymeulen (1952) is licentiaat in de Geschiedenis, doctor in de Germaanse Filologie en een bekend dialectoloog. Hij is verbonden aan de Vakgroep Nederlandse Taalkunde van de UGent en doceerde daar (tot zijn emeritaat in 2018) o.a. historische taalkunde, variatielinguïstiek en Afrikaanse taalkunde. Hij was een van de drijvende krachten achter het Woordenboek van de Vlaamse Dialecten, een woordenboekproject dat in 1972 aan de Universiteit Gent werd opgestart en in 2018 werd afgerond. Hij lanceerde ook de Woordenbank van de Nederlandse Dialecten, een website waarop alle Zuid-Nederlandse dialectwoordenboeken geschreven door amateurs zijn samengebracht. Van Keymeulen is voorzitter van Variaties vzw. Koepelorganisatie voor dialecten en oraal erfgoed in Vlaanderen.

Luc Devoldere (1956) studeerde oude talen en wijsbegeerte. Hij gaf les aan het Sint-Barbaracollege in Gent en was hoofdredacteur en afgevaardigd-be­stuurder van Ons Erfdeel vzw. Hij publiceerde o.a. Wachtend op de barbaren. Essays (Lannoo); De verloren weg. Van Canterbury naar Rome (Atlas); Mijn Italië (Atlas); Lucifers bij de brand (Uitgeverij P.); Tegen de kruide­niers. Over talen, Europa en geheugen (De Bezige Bij); en Was alles al gezegd, nog niet door hen (Uitgeverij P). Hij vertaalde o.a. Le Ceneri di Gramsci (De as van Grams­ci) van Pier Paolo Pasolini (Uitgeverij P).

  Deel deze pagina